Opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania

Dla jednej z największych firm na świecie z branży lotniczej opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania wykorzystywanego w testowaniu podzespołów.

W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie udziału w autorskich prawach majątkowych do oprogramowania komputerowego, poniesionych nakładach inwestycyjnych, potencjale komercyjnym, przyjętych zasadach w zakresie cen transferowych,  a także specyfice samego oprogramowania i jego wartości odtworzeniowej.

W efekcie powstały wycena oprogramowania, oszacowanie stopy opłat licencyjnych należnych współwłaścicielowi praw, a także kompleksowy model uwzględniający wszystkie wskazane czynniki.