Dokonaliśmy wyceny znaku towarowego „Lewiatan” dla Konfederacji Lewiatan

Zespół Volante dokonał jednej z pierwszych wycen marek NGO (organizacji pozarządowych) w Polsce.

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan skupia ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Od momentu powstania, tj. od 1999 r., członkowie i eksperci Lewiatana zaopiniowali ok. 3000 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych.

lewiatan_logo2