Dokonaliśmy wyceny przedsiębiorstwa dla Polimex Mostostal S.A.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny spółki zależnej od Polimex Mostostal S.A. na cele sprzedaży udziałów. Ponadto w ramach projektu wyceniany był dodatkowo aport do spółki w postaci referencji oraz know-how.

Polimex-Mostostal S.A. to generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, realizujący specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Ponadto spółka jest producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych. Polimex-Mostostal jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

Polimex-Mostostal logo