Dokonaliśmy wyceny przedsiębiorstwa dla kancelarii prawnej

Zespół Volante zakończył projekt wyceny przedsiębiorstwa na cele sprawy cywilnej. Wycena dotyczyła przypadku określonego w art. 65 KSH – „w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.”

Projekt został zlecony przez jedną z TOP10 pod względem przychodów kancelarii prawnych w Polsce.