Dokonaliśmy wyceny przedsiębiorstwa dla Energetyki Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.)

Zespół Volante zakończył projekt wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży energetyki dla Energetyki Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.).

„Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie to spółka należąca w całości do KGHM Polska Miedź S.A. Zadaniem Spółki jest kompleksowe zaopatrywanie w media energetyczne oraz zarządzanie gospodarką wodno-ściekową KGHM Polska Miedź S.A. oraz zabezpieczanie potrzeb ciepłowniczych KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych miast – zasilając je z własnych elektrociepłowni.

r02_adStand_Lux_100x210