Dokonaliśmy wyceny aktywów niematerialnych i prawnych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny aktywów niematerialnych i prawnych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa wpisaną na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Statutowym celem PWPW S.A. jest produkcja banknotów oraz dokumentów zabezpieczonych. Obecnie produkuje ona banknoty dla Narodowego Banku Polskiego, prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz blankiety dowodów osobistych, które personalizowane są w MSWiA.

PWPW-logo