Dokonaliśmy wyceny akcji spółki Hyperion S.A. dla MNI S.A.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny akcji spółki Hyperion S.A. dla MNI S.A.

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja.

mnisa-logo