Dokonaliśmy wyceny 3 spółek należących do Grupy Kapitałowej HPR S.A.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny 3 przedsiębiorstw należących do Grupy Kapitałowej HPR S.A., sporządzonych dla właściciela na cele transakcji.

Grupa Kapitałowa Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe S.A. w Krakowie specjalizuje się w wykonawstwie, remontach urządzeń i obiektów przemysłowych oraz w pracach budowlano-montażowych. Prace realizowane są kompleksowo w charakterze generalnego wykonawcy lub podwykonawcy specjalistycznego. Ponadto grupa kapitałowa HPR S.A. bierze udział w realizacji wszystkich remontów kapitalno-modernizacyjnych wielkich pieców w hutnictwie krajowym.

hpr-logo