Kolejna wycena szkody!

Mając na uwadze naszą specjalizację w wycenach szkód na przedsiębiorstwie zostaliśmy wyłonieni do realizacji projektu dla podmiotu z branży turystycznej i rekreacyjnej.

Szkoda polegała na niedotrzymaniu warunków umownych przez naruszyciela, czego efektem były utracone korzyści po stronie poszkodowanego.

Zważywszy na wysoki poziom skomplikowania projektu w wycenie wykorzystaliśmy zarówno europejskie, jak i amerykańskie wytyczne w zakresie szacowania wysokości szkód polegających na utraconym zysku.