Opracowaliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich

Na zlecenie dwóch polskich firm farmaceutycznych przeprowadziliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich sporządzonej przez jedną z największych firm konsultingowych na świecie.

Wskazana wycena szkody powstała na zlecenie światowego potentata na rynku farmaceutycznym stąd jej ekspertyza wymagała od zespołu VOLANTE dużej ostrożności i odpowiedzialności. Z tego powodu oparliśmy się przede wszystkim na wytycznych w zakresie wycen szkód za zasobach niematerialnych obowiązujących na rynku amerykańskim, jak również szerokiej analizie literatury przedmiotu opisującej praktyki rynkowe, w szczególności w zakresie procesów sądowych.

W efekcie ekspertyza wykazała wiele błędów merytorycznych dotyczących zarówno zastosowanie metodologii, przyjętych założeń, jak również nieprawidłowego zrozumienia samego przedmiotu wyceny.