Braliśmy udział w konferencji Pulsu Biznesu z zakresu znaków towarowych

W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. braliśmy czynny udział w konferencji organizowanej przez Puls Biznesu przy współudziale kancelarii Bird&Bird zatytułowanej „Znaki towarowe”.

Jeden z naszych partnerów – dr Bartosz Góralski – prowadził w trakcie drugiego dnia konferencji warsztat z zakresu wycen znaków towarowych, który w szczególności poruszał kwestie związane z wymogami narzucanymi przez właściwe standardy wycen tj. norma ISO 10668 „Wycena znaków towarowych” oraz standard IVS 210 „Aktywa niematerialne”. Tematyka ta jest obecnie ważna dla  grup kapitałowych narażonych jest na weryfikację przyjętych przez nie cen transferowych związanych z użyczaniem znaków towarowych. Wielu wyceniających zapomina albo nie wie, że wskazane standardy dotyczą nie tylko wyceny, ale również metod szacowania stopy opłat licencyjnych będących podstawą do naliczania opłat za korzystanie ze znaków towarowych.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1047,znaki-towarowe oraz w dokumencie: http://www.pb.pl/atta/events_booklets/1047/ZnakiTowaroweBROxs(2).pdf.