Wyceny

Główna specjalizacja Volante S.A to wyceny firm (w tym między innymi wycena udziałów, wycena marki, wycena obligacji). Możemy pochwalić się bogaty doświadczeniem w zakresie wyceny spółek różnej wielkości z wielu branż, przy zastosowaniu różnych metod. Co istotne, wycena przedsiębiorstwa (wycena spółek) pozwala również na określenie wyceny udziałów czy też wyceny akcji przedsiębiorstwa.

Partnerzy Volante posiadają unikalną wiedzę w zakresie wyceny aktywów niematerialnych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny znaku towarowego (wyceny marki). Dokonywaliśmy szeregu procesów wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla spółek różnej wielkości i z wielu branż, takich jak: wycena patentu, wycena know-how, wycena technologii, wycena znaku towarowego, czy wycena praw autorskich.

Wycena instrumentów finansowych (w tym również wycena instrumentów pochodnych) to kolejny ważny obszar naszej działalności. Wyceny te mogą być stosowane w wielu sytuacjach, takich jak: transakcje i rozliczenia pomiędzy podmiotami, spory prawne, zarządzanie przedsiębiorstwem itp. W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się także wycena opcji, czyli wdrożenie programów opcji menedżerskich, stanowiących nieodzowny element wynagrodzenia kadry kierowniczej nowoczesnych przedsiębiorstw. Jeśli Państwo pragną uzyskać więcej informacji na temat metodologii wycen, bądź naszej oferty to zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wycenić spółkę lub markę?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci