Wyceny znaków towarowych i innych WNiP

Nasza firma posiada unikalną wiedzę w zakresie wyceny wszelkiego rodzaju aktywów niematerialnych i prawnych, szczególnie zajmuje nas wycena znaku towarowego (wycena marki). Nasz zespół posiada kompetencje w tym obszarze wynikające zarówno z głębokiego przygotowania merytorycznego, jak i z praktyki gospodarczej w tym obszarze. Dokonywaliśmy szeregu procesów wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla spółek różnej wielkości i z wielu branż.

W zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, realizujemy projekty takie jak:

 • wycena znaku towarowego (wycena marki),
 • wycena know-how,
 • wycena technologii,
 • wycena patentu,
 • wycena praw autorskich,
 • wycena wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

Wyceny wartości znaku towarowego (wyceny marki) dokonujemy najczęściej przy:

 • sprzedaży znaku towarowego (marki),
 • sprzedaży umów licencyjnych, np. odnoszących się do korzystania z określonych praw do znaku,
 • wniesienia znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
 • optymalizacji bilansowo-podatkowej,
 • przekształceniach formy prawnej,
 • ustanawianiu zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.


Typowe metody wyceny wykorzystywane przez nas do wyceny aktywów niematerialnych to:

 • metody kosztowe - określają wartość na podstawie poniesionych kosztów zaktualizowanych na obecny moment,
 • metody przychodowe (premii cenowych)- analizują one wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji),
 • metody opłat licencyjnych - opierają się na założeniu, że firma nie jest właścicielem marki lub innego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego.

Wybór konkretnych metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej z firm. Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny marki (wyceny znaku towarowego) zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Wartość marki (wartość znaku towarowego) ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość – co umożliwiają nam m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Mennica Polska S.A. - wycena znaku towarowego w związku z przeniesieniem w ramach grupy kapitałowej oraz coroczne testy na utratę wartości,
 • P4 Sp. z o.o. (właściciel marki Play) – wycena szeregu wartości niematerialnych i prawnych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – wycena aktywów niematerialnych.